HomeSpecialismenWerkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

image description

 

 

Contactpersonen:
Debby Kolk
Nadia Haase

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor de veiligheid van de mensen die voor hen werken.  Ondanks de verregaande zorgplicht van de werkgever komen ongevallen op de werkvloer toch geregeld voor en worden werkgevers aansprakelijk gehouden voor opgelopen schade door de mensen die voor hen werken.

Onze LSA-advocaten hebben ruime ervaring in het bijstaan van werkgevers en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars, zowel in als buiten rechte. Daarbij adviseren zij onder andere over de zorgplicht van de werkgever en goed werkgeverschap.  U kunt hierbij denken aan de situatie waarin de werkgever voor een bedrijfsongeval wordt aangesproken, maar ook aanspraken voortkomend uit beroepsziekten worden door onze advocaten behandeld.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Fout van werknemer
"Is een werkgever altijd aansprakelijk voor schade die door een werknemer bij bijvoorbeeld een klant wordt veroorzaakt?"
Werknemer met schade
"Is een werkgever altijd aansprakelijk voor schade die werknemers oplopen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden?"

Dat is eigenlijk vrijwel altijd het geval. Als bijvoorbeeld een arts die in loondienst is van een ziekenhuis een fout maakt bij de behandeling van een patiënt, dan is het ziekenhuis voor die schade aansprakelijk. Dat betekent overigens niet dat de arts in loondienst zelf niet aansprakelijk is voor die schade. Wel kan deze arts, als hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, de schadevergoeding verhalen op zijn werkgever. Een uitzondering is als de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de zorg valt te denken aan de situatie dat een zorgverlener een patiënt mishandelt of misbruikt. Dat komt helaas soms voor.

Een werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers hun werk veilig kunnen uitoefenen. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd. Aan die zorgplicht worden hoge eisen gesteld en die eisen zijn afhankelijk van de werkzaamheden die een werknemer verricht. Bij gevaarlijk werk, bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen, geldt een zwaardere zorgplicht dan bij werkzaamheden die normaal gesproken weinig risico met zich brengen, bijvoorbeeld een kantoorbaan. Ook dan echter kunnen er risico’s zijn die door een werkgever moeten worden weggenomen of moeten worden verminderd, bijvoorbeeld door te waarschuwen voor die risico.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.