Home Statusvoering en bewijslevering

Statusvoering en bewijslevering

In het Nederlandse procesrecht geldt nog altijd het adagium ‘wie stelt moet bewijzen’. Dit geldt ook in beroepsaansprakelijkheidszaken van professionals zoals accountants, notarissen, advocaten maar ook bij claims tegen hulpverleners in de zorgsector zoals (huis-)artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Hierbij geldt wel een bijzondere kanttekening. Op de aansprakelijk gestelde partij rust een gekwalificeerde stelplicht. Dit betekent dat van een aangesproken hulpverlener mag worden verwacht dat deze niet enkel volstaat met het ontkennen dat hij een fout heeft gemaakt, maar dat deze in zijn reactie op een claim een zo goed mogelijke beschrijving geeft van hetgeen is voorgevallen en dat dit wordt ondersteund met relevant gegevens. In medische aansprakelijkheidszaken is dit in de regel het medisch dossier en/of het verpleegkundig verslag. Als een hulpverlener – zoals in deze uitspraak de notaris – geen dossier bijhoudt en bewaart, kan dat ertoe leiden dat deze niet aan de gekwalificeerde stelplicht kan voldoen, hetgeen in een dergelijke situatie volgens de Hoge Raad voor diens risico komt. Dit (bewijs-)risico kan tot gevolg hebben dat niet, zoals het adagium luidt, de eisende partij het bewijs van de fout moet leveren, maar dat de verwerende partij het bewijs moet leveren dat er geen fout is gemaakt. Dit is vaak een onmogelijke bewijsopdracht. Dit betekent dat wanneer geen of onvoldoende medisch dossier is bijgehouden, een vordering van een patiënt kan worden toegewezen zonder dat vaststaat dat er een fout is gemaakt. Om dit bewijsrisico te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, komt het aan op goed feitenonderzoek en het optimaal benutten van alle juridische verweermiddelen. Zo kan in voorkomende gevallen met het horen van getuigen of deskundigen dan wel met wetenschappelijke literatuur of andere gegevens het manco van een gebrekkig of ontbrekend dossier worden gecompenseerd. De ervaren advocaten van KBS kunnen hulpverleners ook in dit soort bewijstechnische kwesties met raad en daad ter zijde staan opdat een eventueel bewijsrisico tot een minimum wordt beperkt.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven