Home Tandarts moet prijslijst op website plaatsen

Tandarts moet prijslijst op website plaatsen

Het experiment met de vrije tarieven in de mondzorg heeft de afgelopen maanden al de nodige stof doen opwaaien. Patiënten hebben de indruk dat tandartsen hun prijzen aanzienlijk hebben verhoogd, terwijl daar volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) blijkens de Marktscan Mondzorg uit februari 2012 (nog) geen bewijzen voor zijn.

De onduidelijkheid over de tarieven van de tandartsen lijkt  mede te worden veroorzaakt door een gebrek aan transparantie van de beroepsgroep zelf. In de door de NZa vastgestelde regeling Mondzorg is in het kader van  transparantie over de tarieven opgenomen dat de tandarts de patiënt dient te informeren over de binnen de praktijk geldende tarieven. De standaardprijslijst moet te vinden zijn op een voor de consument duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder, zodat de consument hiervan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. Onder zichtbare plaats wordt verstaan: de wachtkamer en/of de balie en/of de deur van de praktijk.

Daarnaast dient de tandarts, indien hij een website voor de praktijk heeft,  de standaardprijslijst op de website van de
praktijk te plaatsen.

De NZa heeft  vandaag aangekondigd dat zij aanbieders van mondzorg de komende tijd nadrukkelijk zal wijzen op hun verplichtingen om tarieven duidelijk vooraf kenbaar te maken aan consumenten en dat de NZa zal controleren of aanbieders voldoen aan de regels. Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen, check dan de regeling Mondzorg.

Bovendien blijkt uit het bericht op de website van de NZa dat de  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een zorglijn heeft geopend alwaar patiënten kunnen klagen over het feit dat hun tandarts de transparantievoorwaarden niet naleeft. Vermoedelijk zal de NPCF de binnengekomen klachten doorspelen aan de NZa. U bent dus gewaarschuwd!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven