Home Tanden trekken op z’n Turks

Tanden trekken op z’n Turks

Kan een Nederlands bedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor medische behandelingen die zij in het buitenland organiseert?

Een Nederlands bedrijf biedt tandartsbehandelingen aan in Turkije. Een vrouw wordt in Nederland onderzocht en krijgt een behandelplan voorgelegd. De vrouw kiest voor een volledige gebitsrenovatie in een privékliniek in Instanbul. Het Nederlandse bedrijf organiseert de reis en het verblijf in Turkije. De vrouw wordt in Turkije door een Turkse tandarts behandeld. Hierbij worden 8 implantaten en 21 kronen in de kaak geplaatst. Verder krijgt zij in de bovenkaak 13 nieuwe elementen. De vrouw betaalt € 14.000,=. Er ontstaan problemen. De bruggen laten los en het tandvlees ontsteekt. Diverse herstelbehandelingen in Turkije en in Nederland bieden geen soelaas. De vrouw vraagt bij verschillende tandartsen en parodontologen om een second opinion, die behoorlijk vernietigend zijn. De vrouw vraagt bij de Haagse rechtbank om schadevergoeding.

De rechtbank overweegt allereerst dat Nederlands recht van toepassing is. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat het Nederlandse bedrijf verantwoordelijk is voor eventuele fouten van de door haar in Turkije ingeschakelde hulppersonen. De behandeling wordt niet getoetst aan Turkse normen maar moet voldoen aan de Nederlandse maatstaven. Het bedrijf richt zich immers op de Nederlandse markt en werft Nederlandse klanten. De rechtbank stelt vast dat de Turkse tandarts bruggen heeft geplaatst die te weinig houvast geven, dat de brugconstructies niet voldoen, dat de kronen niet goed op de implantaten aansluiten en dat de bruggen zodanig zijn geplaatst dat een goede reiniging onmogelijk is. Al met al is de door het Nederlandse bedrijf ingeschakelde Turkse tandarts ernstig te kort geschoten in zijn zorgplicht. De vrouw krijgt het grootste deel van haar schade vergoed. Ook krijgt zij een bedrag aan smartengeld voor doorgemaakte pijnklachten en ongemak. Het Nederlandse bedrijf moet de schade betalen.

De les die uit deze uitspraak voortvloeit is, dat Nederlandse organisaties die zich inlaten met het organiseren van reizen naar het buitenland om aldaar medische behandelingen te ondergaan, in Nederland voor eventuele fouten in de behandeling aansprakelijk kunnen worden gehouden. Om die reden is het verstandig om zowel als organisatie en als consument vooraf na te gaan hoe ver die verantwoordelijkheid – en dus aansprakelijkheid – reikt. Ook hier geldt: discover your smile!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven