Home Tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz

KBS

Tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz

Op 7 juli 2016 stuurde minister Schippers de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz is de beoogde vervanger van de Wet Bopz wat betreft psychiatrische patiënten. Het wetsvoorstel Wvggz is in 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Naast de Wkggz is de Wet zorg en dwang (Wzd) in aantocht, die de Wet Bopz zal vervangen wat betreft psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. De Wvggz is in tegenstelling tot de Wzd nog niet aangenomen door de Tweede Kamer.

De aanleiding voor de tweede nota van wijziging is tweeledig. Ten eerste bleek uit een in 2014 uitgevoerde thematische wetsevaluatie van alle huidige en voorgenomen wetgeving op het gebied van gedwongen zorg dat de drie aanhangige wetsvoorstellen, de Wzd, Wfz en Wvggz sterk uiteenlopen wat begrippen en rechtsbescherming betreft. In de wetsevaluatie werd dan ook ten eerste aanbevolen in de verschillende wetten voor dezelfde kernbegrippen te kiezen, en waar kan de wetten zoveel mogelijk te harmoniseren. Met de tweede nota van wijziging van de Wet verplichte ggz wordt gevolg gegeven aan deze aanbevelingen, en worden verschillende onderdelen van de aanhangige wetsvoorstellen gewijzigd.

De andere aanleiding voor de tweede nota van wijziging is het rapport van de commissie Hoekstra, naar aanleiding van de strafrechtelijke beslissingen in de zaak Bart van U. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om effectiever te kunnen ingrijpen – eventueel door gedwongen opname – bij verwarde, eventueel gevaarlijke personen.

De tweede nota van wijziging is hier te vinden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven