Home VAR blijft nog even

VAR blijft nog even

De regering wilde de VAR per 1 januari 2016 afschaffen. Een kritische opstelling van de Eerste Kamer lijkt ertoe te hebben geleid dat de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld gaat worden tot 1 april 2016, met een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

Wiebes

Staatssecretaris Wiebes schrijft dit in antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Tot 1 januari 2017 blijft het oude VAR-systeem nog van kracht. Dit systeem wordt vervangen door een systeem waarbij de belastingdienstaan de hand van de geldende overeenkomst een oordeel uitspreekt over de vraag of een relatie met een zzp-er aangemerkt dient te worden als een arbeidsverhouding.

Modelovereenkomsten

Daartoe zou de belastingdienst modelovereenkomsten gaan publiceren, die in ieder geval zouden zijn ‘goedgekeurd’. Het aantal gepubliceerde modelovereenkomsten was kort geleden nog erg beperkt, maar volgens de staatssecretaris wordt daar hard aan gewerkt. Er is nu in ieder geval een voor de markt niet onbelangrijk model tussenovereenkomst gepubliceerd: een overeenkomst waarbij de zzp-er werkzaamheden gaat verichten bij een derde.

Waarschuwing

Een woord van waarschuwing voor deze model opdrachtovereenkomsten is op zijn plaats. Niet alleen zijn ze bepaald summier, ze bevatten ook bepalingen die ongebruikelijk, triviaal en soms nodeloos belastend voor de zzp-er zijn. Zie bijvoorbeeld deze bepaling uit de model tussenovereenkomst: “Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze Overeenkomst.” Dat betekent dat de zzp-er, die veelal slechts een inspanningsverbintenis heeft, een soort risico-aansprakelijkheid aanvaardt voor zijn werkzaamheden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven