Home Verlenging ontruimingstermijn bij beeïndiging huur psychotherapiepraktijkruimte

Verlenging ontruimingstermijn bij beeïndiging huur psychotherapiepraktijkruimte

Verhuurder heeft de huurovereenkomst met huurder (een psycholoog) inzake zijn praktijkruimte opgezegd. Huurder verzoekt primair de opzegging buiten effect te stellen en subsidiair de ontruimingstermijn te verlengen. De opzegging is volgens de kantonrechter rechtsgeldig. Wel verlengt de kantonrechter de ontruimingstermijn.

Het primaire verzoek van huurder wordt afgewezen. De opzegging door de verhuurder wordt niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid geacht, nu de verhuurder gebruik gemaakt heeft van de haar in de huurovereenkomst toegekende opzeggingsbevoegdheid en de overeengekomen opzegtermijn in acht is genomen. De lange duur van de huurrelatie maakt dat niet anders. De huurovereenkomst is tussen partijen bepalend. Wel zal de naar verhouding korte opzegtermijn en de omstandigheid dat de verhuurder zonder enig vooroverleg tot opzegging met deze korte termijn is overgegaan worden gewogen bij de vraag of de huurder een ruimere termijn moet krijgen om de ontruiming van het gehuurde te laten plaatsvinden. De opzegging heeft derhalve effect en de huurovereenkomst tussen partijen is beëindigd per 1 januari 2011.

Met betrekking tot het subsidiaire verzoek stelt de kantonrechter voorop dat de verhuurder belang heeft bij het ontruimd krijgen van haar eigen zaak en dat het belang van (ex-)huurder is om in het gehuurde de praktijk voort te zetten. Afweging van die beide door de kantonrechter gelijkwaardig geachte belangen leidt tot het oordeel dat in beginsel en zonder weging van de wijze en de termijn waarop is opgezegd het belang van de huurder door de ontruiming niet ernstiger wordt geschaad dan het belang van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik. De kantonrechter acht desodanks een verlenging van de ontruimingstermijn in de onderhavige omstandigheden toewijsbaar.

In dit veband acht de kantonrechter van belang dat de langlopende huurovereenkomst abrupt en zonder enig vooroverleg door de verhuurder is opgezegd met een relatief korte opzegtermijn, hoewel de verhuurder de krapte in de huisvesting al enige tijd heeft moeten (kunnen) zien aankomen. Huurder zal naar verwachting enige tijd nodig hebben om adequate ruimte elders te vinden, welke ruimte voldoet aan zijn gerechtvaardigde eisen van rust en privacy. Het belang van de huurder wordt daarom door de ontruiming op korte termijn ernstiger geschaad dan het belang van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik. De ontruimingstermijn wordt met acht maanden na het eindigen van de huurovereenkomst verlengd.

Klik hier voor de volledige uitspraak (Kantonrechter Leiden, 27 april 2011, LJN: BS8931).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven