Home Verplichte AOV?

KBS

Verplichte AOV?

Op 3 maart jl. is door de Stichting van de Arbeid aan de Minister van Sociale Zaken een voorstel gepresenteerd voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Kort gezegd, komt het voorstel er op neer dat iedere zelfstandige (zonder personeel) zich verplicht dient te verzekeren voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot maximaal € 30.000,- bruto per jaar. De uitkering is maximaal € 1.650 bruto per maand. De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. De verzekering – waaronder de claimbeoordeling – wordt uitgevoerd door UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning. Opvallend is dat de verzekering het  arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid hanteert en niet beroepsarbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen zouden met het voorstel overigens de vrijheid behouden om een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. Het risico op arbeidsongeschiktheid moet wel minstens net zo goed worden afgedekt tot aan de AOW-leeftijd als de standaarduitvoering van de publieke verzekering voor minimaal dezelfde premie en dekking. Lopende private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden geëerbiedigd.

Het volledige voorstel is te raadplegen via deze link

Er is inmiddels in de media de nodige discussie ontstaan over de voorwaarden van de voorgestelde verplichte verzekering. Zo wordt bijvoorbeeld de premie te hoog bevonden.

Het is nu wachten op het wetsvoorstel, dat volgens de Minister naar verwachting nog voor de zomer gereed zal zijn. Wordt vervolgd dus.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven