Home Voorkom onduidelijke verwijzing naar meerdere leveringsvoorwaarden

KBS

Voorkom onduidelijke verwijzing naar meerdere leveringsvoorwaarden

Met het gebruik van meerdere leveringsvoorwaarden door een onderneming ontstaat een reëel risico, dat op geen van deze voorwaarden een beroep kan worden gedaan als onvoldoende duidelijk is welke voorwaarden op een bepaalde transactie van toepassing zijn.

Door de Utrechtse Rechtbank is op 23 juli 2014 beslist (ECLI:NLRBMNE:2014:2879) dat een verwijzing naar twee verschillende leveringsvoorwaarden tot gevolg heeft dat geen van de voorwaarden van toepassing is als onvoldoende duidelijk is welke leveringsvoorwaarden in het concrete geval van toepassing zijn.

Dit oordeel is op zich niet nieuw. Het is al lange tijd vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Wel is het aanleiding om nog eens stil te staan bij ondernemingen met meerdere activiteiten, waarvoor verschillende voorwaarden worden gehanteerd. Gedacht moet worden aan het transport, waarvoor condities zijn ontworpen voor nationaal en internationaal transport, voor koeling en opslag, voor expeditie. Die condities worden veelal allemaal op de website en onderaan het brief/factuurpapier vermeld. Ook zijn er productiebedrijven, die aparte verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren maar geregeld een gemengde transactie sluiten (koop en lease bijvoorbeeld).

In het geschil bij de Utrechtse Rechtbank ging het om de opslag van een partij zout bij een stuwadoorsbedrijf, waarvan de eigenaar failliet ging en de curator de partij zout opeiste. Het stuwadoorsbedrijf beriep zich op het pandrecht uit de gehanteerde expeditie-voorwaarden. De curator stelde echter dat geen sprake was van een pandrecht, omdat onduidelijk was of de expeditie-voorwaarden van toepassing waren dan wel de eveneens door het stuwadoorsbedrijf gehanteerde Rotterdamse Stuwadoorsvoorwaarden.

Omdat de beide voorwaarden nogal van elkaar verschillen oordeelde de rechtbank, dat vanwege de gerezen onduidelijkheid geen van de voorwaarden op de onderhavige situatie van toepassing was. Het stuwadoorsbedrijf kwam daardoor geen pandrecht toe en verloor de opbrengst van de (inmiddels verkochte) partij zout aan de curator van de failliete eigenaar.

Het advies is dan ook om bij gebruik van verschillende soorten leveringsvoorwaarden nauwgezet om te gaan met het van toepassing verklaren van de juiste voorwaarden, bij voorkeur in de offerte dan wel tenminste in de opdrachtbevestiging.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven