Home Voorwaardelijke machtiging bij cliënten met verstandelijke beperking

KBS

Voorwaardelijke machtiging bij cliënten met verstandelijke beperking

In de in november verschenen uitgave van Jurisprudentie Verplichte ggz (JVggz 2015/4) is een noot verschenen van o.a. mr. Sofie Steen bij een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2015. In de uitspraak was de vraag aan de orde of het afgeven van een voorwaardelijke machtiging tot gedwongen opname in een locatie met een Bopz-aanmerking op grond van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) mogelijk is voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Hoewel de Wet Bopz deze mogelijkheid strikt genomen uitsluit, wordt regelmatig een verzoek tot afgifte van een dergelijke machtiging – al dan niet middels bepaalde constructies –  ingediend en gehonoreerd. De Hoge Raad zet hier met haar recente uitspraak  een duidelijke streep door. Voor haar beslissing baseert de Hoge Raad zich met name op de expliciete uitsluiting van de mogelijkheid in de Wet Bopz en het feit dat ook de toekomstige wetgeving in de zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking (de Wet zorg en dwang) niet voorziet in de mogelijkheid tot afgifte van een voorwaardelijke machtiging tot gedwongen opname met betrekking tot cliënten met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor de noot.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven