Home Vrijgevestigd psychiaters niet verplicht diagnose-informatie op declaratie te vermelden

Vrijgevestigd psychiaters niet verplicht diagnose-informatie op declaratie te vermelden

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft op 8 maart jl. beslist dat vrijgevestigd psychiaters en psychotherapeuten niet in alle gevallen verplicht kunnen worden diagnose-informatie op de declaraties aan zorgverzekeraars en/of patienten te vermelden. Patienten die daartegen bezwaar hebben uit hoofde van hun privacybescherming, moeten beschermd worden. Voor hen moet de NZa een zodanig declaratiesysteem mogelijk maken dat een uitzondering mogelijk is op de verplichting de diagnosebehandelcode op de declaratie te vermelden. Dit geldt voor zg. zelfbetalende patienten die hun declaratie niet indienen bij een zorgverzekeraar, maar ook voor andere patienten die dat expliciet wensen.
Zie LJN: BV8297

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven