Home Wel fout, maar geen schade

Wel fout, maar geen schade

In sommige medische aansprakelijkheidszaken is er wel sprake van een behandelfout, maar heeft die niet geleid tot gezondheidsschade bij de patiënt. Zo ook in deze zaak bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Een patiënte ondergaat een operatie in verband met een mechano kunst klep. Postoperatief had de patiënte antistolling moeten krijgen. Door een vergissing krijgt de patiënte de eerste dag na de operatie geen antistolling, maar de daaropvolgende acht dagen weer wel. Op de negende dag krijgt de patiënte een hersenbloeding (CVA).

Uit een door de rechter gelast deskundigenonderzoek komen de volgende conclusies. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat het CVA van negen dagen later te herleiden valt tot het veronderstelde onjuiste antistollingsbeleid op de eerste dag. CVA’s kunnen ook optreden bij goede antistolling. Er bestaan geen (wetenschappelijke) data waaruit afgeleid kan worden dat onjuiste antistolling op dag één, gevolgd door een correcte antistolling in de acht dagen daarna, op dag negen tot een CVA zou leiden of een grote(re) kans daarop geeft.

Juridisch vertaald komt dit op het volgende neer: er is weliswaar een fout gemaakt, maar er bestaat in de concrete situatie van dit geval geen enkele aanwijzing dat het CVA negen dagen later in enig oorzakelijk verband tot deze fout zou kunnen staan. De CVA kan dus niet aan de onjuiste antistolling op dag één worden toegerekend. Dit betekent dat de vordering van de patiënte wordt afgewezen omdat causaal verband tussen de fout en de schade ontbreekt.

Uit dit arrest kan worden opgemaakt dat het van belang is om nadat de behandelfout is vastgesteld als ziekenhuis of hulpverlener niet bij de pakken neer te zitten, maar om te onderzoeken of de fout tot schade bij de patiënt heeft geleid.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven