Home Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: whitepaper

KBS

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: whitepaper

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘WBTR’) beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. De WBTR is met name gericht op verbetering van het wettelijke kader voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Daarmee is de WBTR ook voor veel zorginstellingen van betekenis. Veel zorginstellingen maken immers gebruik van de stichtings- of coöperatievorm als entiteit.

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel WBTR aangenomen. De wet is op 11 december 2020 in het Staatsblad gepubliceerd en zal op 1 juli 2021 in werking treden.

De WBTR omvat regelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  1. taakvervulling bestuurders en commissarissen;
  2. raad van commissarissen;
  3. monistisch bestuursmodel;
  4. tegenstrijdig belang;
  5. aansprakelijkheid in faillissement;
  6. ontslag bestuurders en commissarissen stichting;
  7. beperking meervoudig stemrecht;
  8. belet en ontstentenis.

De WBTR en het toepasselijke overgangsrecht zijn in dit whitepaper toegelicht.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven