Home Advocaat handelt klachtwaardig door verzekeraars onvoldoende en onjuist in te lichten

Advocaat handelt klachtwaardig door verzekeraars onvoldoende en onjuist in te lichten

In letselschadezaken is de aangesproken partij, veelal de verzekeraar, grotendeels afhankelijk van de inlichtingen die de benadeelde haar geeft. Het is dan ook van groot belang dat de aangesproken partij erop kan vertrouwen dat de informatie die wordt aangeleverd, volledig en juist is. Uit de uitspraak van 6 december 2021 van de Raad van Discipline werd al duidelijk dat de advocaat van de benadeelde bij het aanleveren van deze informatie, een belangrijke rol heeft. Dit wordt in de recente uitspraak van de Raad van Discipline van 8 augustus 2022, nogmaals bevestigd.

In de zaak die op 8 augustus 2022 bij de raad voorlag, gaat het om het volgende. Benadeelde is binnen een maand tijd twee ongevallen overkomen. Beide ongevallen hadden soortgelijk letsel tot gevolg. De veroorzakers van deze ongevallen hadden beiden een andere aansprakelijkheidsverzekeraar. De advocaat van benadeelde heeft beide verzekeraars aansprakelijk gesteld voor de schade van haar cliënt. Zij heeft de verzekeraars daarna niet geïnformeerd over het feit dat de benadeelde in diezelfde maand nog een ongeval was overkomen. De verzekeraar van de veroorzaker van het eerste ongeval heeft zelf uit de medische stukken moeten opmaken dat de benadeelde kort na het ongeval waarvoor zij aansprakelijkheid heeft erkend, nog een ongeval is overkomen.

De raad overweegt hierover dat de advocaat verplicht was om actief en ongevraagd openheid van zaken te geven en bij de verzekeraars melding te maken van een tweede ongeval, zeker nu beide ongevallen soortgelijk letsel tot gevolg hadden. De advocaat had volgens de raad vanaf het begin duidelijk moeten mededelen dat er twee ongevallen hadden plaatsgevonden, dat bij beide ongevallen letselschade was ontstaan en om welke schade het ging. De raad is van oordeel dat de advocaat hiermee de kernwaarde integriteit heeft geschonden en dus tuchtrechtelijk heeft gehandeld.

Bovendien is gebleken dat de advocaat kosten voor 20 behandelingen fysiotherapie heeft geclaimd, terwijl uit de medische informatie volgt dat de benadeelde slechts 11 behandelingen heeft ondergaan. Door te stellen dat 20 behandelingen hadden plaatsgevonden en daarvoor vergoeding te vragen, heeft de advocaat onjuiste informatie verschaft. Volgens de raad heeft de advocaat ook daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Tot slot stelt de raad vast dat de advocaat een aantal schadeposten dubbel heeft geclaimd bij de verzekeraars, hetgeen volgens haar ook tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Dat de schadeopgaven slechts een voorlopig karakter hadden, zoals de advocaat stelt, doet daar volgens de raad niet aan af. Ook een (voorlopige) schadestaat dient reële schadeposten te bevatten. Dat de geclaimde kosten toch niet volledig zouden worden vergoed, zoals de advocaat stelt, maakt niet dat bij beide verzekeraars het volledige schadebedrag kan worden geclaimd.

Volgens de raad heeft de advocaat niet voldaan aan de professionele standaard, inhoudende dat een advocaat dient te handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Gelet op de ernst van de gedragingen, legt de raad een voorwaardelijke schorsing van twee weken op, ondanks het blanco tuchtrechtelijk verleden van verweerster.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven