Home DNA bekend?

Ernst de Jong

Strafrecht
/

DNA bekend?

Mag lichaamsmateriaal van patiënten straks worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten?

Ja, als het aan de minister van VWS ligt. De minister heeft namelijk kenbaar gemaakt dat wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat de zeggenschap over afgenomen lichaamsmateriaal regelt. In dat wetsvoorstel, dat op dit moment nog slechts een consultatiedocument is, zal ook worden geregeld wanneer lichaamsmateriaal mag worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloed of ander overgebleven materiaal. Omdat het daarbij zal gaan op een inbreuk op het medisch beroepsgeheim, is het voorstel dat slechts in uitzonderingsgevallen lichaamsmateriaal voor dat strafrechtelijke doel mag worden gebruikt. Dat laat onverlet dat er een grens wordt verlegd ten nadele van de bescherming van de rechten van patienten. Het is de vraag of dat wenselijk is.

Meediscussiëren? De verwijzing naar het consultatiedocument is hier te vinden. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven