Home Franchise in de zorg? De Wet Franchise gaat per 1 januari 2021 in!

KBS

Franchise in de zorg? De Wet Franchise gaat per 1 januari 2021 in!

De Wet Franchise treedt naar verwachting per 1 januari 2021 in werking. Vanaf de ingangsdatum zullen alle (ook bestaande) franchiseovereenkomsten aan de voorschriften van de Wet Franchise dienen te voldoen. Alleen voor enkele bepalingen geldt een overgangsperiode van twee jaar voor bestaande franchiseovereenkomsten, ofwel tot 1 januari 2023.

Franchisegevers en franchisenemers dienen zich (tijdig) op de nieuwe wet voor te bereiden. Zowel gemaakte als nog te maken afspraken dienen in lijn te worden gebracht met de (dwingend) wettelijke bepalingen. Ook dienen franchisegevers en -nemers zich conform de nieuwe regels te gedragen, waarbij zowel open normen als specifieke voorschriften in acht dienen te worden genomen. Overigens volgt uit recente rechtspraak dat door rechters nu al op de nieuwe wet wordt geanticipeerd[i].

Ook in de gezondheidzorg worden franchiseconstructies toegepast. Franchisegevers en -nemers binnen de zorgsector dienen eveneens aan de Wet Franchise te voldoen. Eerdere rechtspraak bevestigt dat de (dis)kwalificatie als franchise ook van betekenis kan zijn bij de beoordeling of sectorale wetgeving van toepassing is op (ook) de franchisegever[ii].

Whitepaper

Over de Wet Franchise hebben mrs. N. van den Burg en E. Luijendijk een whitepaper opgesteld. Klik hier voor dit whitepaper met een toelichting op deze wet op hoofdlijnen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven