Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid, februari 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid, februari 2021

Medische aansprakelijkheid

ECLI:NL:RBNHO:2021:1269
Beslissing over klacht ex artikel 10:7 lid 1 van de Wvggz en over schadevergoeding ex art. 10:12 lid 2 van de Wvggz. Klacht over gedwongen coronatest gegrond verklaard en schadevergoeding van € 200,- toegewezen. Overige klachten ongegrond.

ECLI:NL:RBLIM:2021:1058
Nederlandse patiënte wendt zich tot een kliniek in België voor een borstvergroting. Een aantal jaar later stelt ze de kliniek en de behandelend arts aansprakelijk en start een procedure in Nederland. Is de Nederlandse rechter bevoegd om van de zaak kennis te nemen? Kan de medische behandelingsovereenkomst aangemerkt worden als een consumentenovereenkomst in de zin van artikel 17 lid 1 onder c van de Brussel I-bis-Verordening?

ECLI:NL:RBNHO:2021:163
Allergische reactie op massageolie. Vooralsnog niet bewezen dat bij de massage betreffende massageolie is gebruikt. Nader bewijs nodig. Zaak leent zich niet voor deelgeschil.

ECLI:NL:GHSHE:2021:190
Kunstfout neuroloog? Niet tijdig diagnose Ziekte van Parkinson herzien? Hof acht stellingen appelante onvoldoende onderbouwd. Geen toerekenbare tekortkoming.

Smartengeld

ECLI:NL:GHARL:2021:735
Begroting smartengeld na ernstig fietsongeval. Hof acht een vergoeding van € 150.000,= passend en wijst hoger beroep af.

Zwarte lijst artsen onrechtmatig

ECLI:NL:RBMNE:2021:23
Website en domeinnaam zwartelijstartsen is onrechtmatig. Belangenafweging tussen recht op eer en goede naam van de artsen en recht op vrijheid van meningsuiting valt in het voordeel uit van recht op eer en goede naam. Verwerking van persoonsgegevens op de website eveneens in strijd met AVG. Lijfsdwang toegepast.

Werkgeversaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBOVE:2021:56
Deelgeschilprocedure. Aansprakelijkheid werkgever ex 7:658 BW. Botsing bewoner met elektrische rolstoel en verzorgster. Werkgever heeft onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd dat aan zorgplicht is voldaan.

Letselschade/uitgangspunten schadebegroting

ECLI:NL:GHARL:2021:732
Letselschade. Het hof concludeert op grond van de uitgebrachte deskundigenonderzoeken dat sprake is van causaal verband tussen de klachten van de benadeelde en het ongeval en beslist ook op een aantal geschilpunten over de uitgangspunten voor de schadebegroting.

Sport- en spel

ECLI:NL:RBAMS:2021:62
Een ervaren skiër die in januari 2018 op een indoorskibaan in Spaarnwoude in botsing kwam met een onervaren vrouwelijke skiër is aansprakelijk voor de schade die de vrouw lijdt als gevolg van het ongeluk.

volgende overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven