Home Onterechte opname in psychiatrisch ziekenhuis

Onterechte opname in psychiatrisch ziekenhuis

Patiënte eist en krijgt 29.700,- euro schadevergoeding.

Een vrouw is op basis van de Wet Bopz tegen haar wil opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank heeft daartoe een voorlopige machtiging verleend. Patient stelt tegen de beschikking van de rechtbank beroep in cassatie in en krijgt gelijk van de Hoge Raad. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van de rechtbank. Daarmee verviel de grondslag van de gedwongen opname.

Een nieuw verzoek van de officier van justitie om patiente gedwongen op te nemen wordt door de rechtbank niet toegewezen. De vrouw is gedurende 198 dagen ten onrechte gedwongen opgenomen geweest. Zij vordert schadevergoeding.

De rechtbank dient zodoende het handelen van de rechbank te beoordelen, nu het de rechtbank is geweest die de voorlopige machtiging, naar later blijkt, ten onrechte heeft verleend. De rechtbank stelt vast dat de rechtbank bij het verlenen van de voorlopige machtiging om betrokkene te doen verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis, onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. 'Daarmee staat genoegzaam vast dat de rechter een van de bepalingen in hoofdstuk II Wet Bopz niet in acht heeft genomen. Dit brengt met zich dat de vrijheidsbeneming van betrokkene op grond van de verleende voorlopige machtiging in de periode van 21 september 2015 tot 7 april 2016 onrechtmatig is geweest. Het door betrokkene ondervonden nadeel is een direct gevolg van die onrechtmatige vrijheidsbeneming. Dat betrokkene nadeel heeft ondervonden door de onrechtmatige vrijheidsbeneming is overigens ook niet door de Staat betwist. De door betrokkene geleden schade komt op de voet van artikel 35, lid 1, Wet Bopz voor vergoeding in aanmerking.'

De schade wordt begroot op  € 150,– voor elke dag dat betrokkene onrechtmatig van haar vrijheid beroofd is geweest, in totaal 198 dagen. Zodoende wordt een bedrag van € 29.700,– toegewezen.

De gehele uitspraak kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven