Home Zorg en dwang

Zorg en dwang

De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat 2020 een overgangsjaar is. De IGJ heeft aangegeven dat zij begrip heeft voor het overgangsjaar. Zorgaanbieders en professionals krijgen in 2020 de tijd om te wennen aan de Wzd.

De IGJ richt zich het komende jaar op een aantal randvoorwaarden:
1. Het opstellen van een beleidsplan waarin de visie van de zorgaanbieder op (het voorkomen en zorgvuldig toepassen van) onvrijwillige zorg is beschreven;
2. Het aanwijzen van een Wzd-functionaris en dit ook kenbaar maken;
3. Het maken van een planning hoe de zorgaanbieder zo snel mogelijk de behandelplannen van cliënten zal omzetten naar de Wzd;
4. Het borgen van de rechtspositie van de cliënt, bijvoorbeeld doordat iedere cliënt of vertegenwoordiger de mogelijkheid krijgt een beroep te doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).

De Wzd kent diverse verplichtingen voor zorgaanbieders die het komende jaar vorm moeten krijgen. De aan KBS verbonden specialisten kunnen u adviseren over uw verplichtingen en  u begeleiden en ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen die moeten worden doorgevoerd in uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 1. Het ondersteunen bij het opstellen en/of beoordelen van een beleidsplan.
 2. Het nader uitwerken van diverse begrippen in de Wzd en het adviseren over de invulling van nieuwe functies en uitvoeringsverplichtingen
 3. Het adviseren over de keuze of een zorgaanbieder ook onvrijwillige zorg in de ambulante setting gaat toepassen en welke gevolgen deze keuze heeft voor bijvoorbeeld het beleidsplan, de organisatie en het toezicht?
 4. Adviseren en ondersteunen bij het inrichten van de zorg en het vormgeven van de organisatie binnen de (kaders van de) Wzd, ook in het licht van de governance.
 5. Adviseren over samenwerking tussen de verschillende partijen betrokken bij het verlenen van de zorg, zoals huisartsen, CIZ, OM, en andere partijen en/of vastleggen van een afspraken dienaangaande. Hierbij horen ook vragen over het uitwisselen van gegevens. Waar moet je als zorgaanbieder rekening mee houden, ook in het licht van de AVG?
 6. Adviseren over het omzetten van alle huidige zorgplannen naar Wzd-zorgplannen.
 7. Adviseren over het overgangsrecht in de eerste maanden van 2020
 8. Adviseren over en/of aanpassen van het klachtenreglement conform de Wzd (tenzij aangesloten bij de landelijke Wzd-klachtencommissie)
 9. Adviseren over de halfjaarlijkse registratieverplichting aan/naar IGJ in relatie tot de 9 vormen van onvrijwillige zorg, waarbij de RvB een eigen analyse moet meesturen
 10. Adviseren over de Wet forensische zorg en de implicaties daarvan voor de zorgaanbieder.
 11. Adviseren over de keuze of de zorgaanbieder zich beperkt tot alleen de Wzd of ook de Wet verplichte ggz gaat bedienen en/of de samenloop tussen beide wetten
 12. Adviseren over en/of ondersteunen bij de wettelijke meldplicht aan IGJ.
 13. Adviseren over de samenloop van de Wzd met de Wgbo en de problematiek die dat met zich brengt.
 14. Adviseren over de doorwerking van de Wzd in het ziekenhuis en de problematiek die dat met zich brengt.
 15. Adviseren en wellicht ook voorbereiden van een bezoek van IGJ, waarin het toetsingskader Wet zorg en dwang centraal staat.
 16. Het vertalen van het toetsingskader IGJ voor de organisatie?

Wilt u meer weten over de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang (die op 1 januari 2020 in werking treden), neem dan gerust contact op met een van onderstaande adviseurs.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven