Home Het advies van Advocaat Generaal De Bock aan de Hoge Raad luidt: de achterstallige pensioenpremies vallen buiten de reikwijdte van de WHOA

KBS

Het advies van Advocaat Generaal De Bock aan de Hoge Raad luidt: de achterstallige pensioenpremies vallen buiten de reikwijdte van de WHOA

In een lopende WHOA-procedure heeft de rechtbank Amsterdam de volgende prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad:

Is op grond van artikel 369 lid 4 Fw het in afdeling 2, titel 4 Faillissementswet bepaalde (de WHOA) van toepassing op vorderingen van de bedrijfspensioenfondsen in de zin van de wet Bpf 2000 betreffende achterstallige pensioenpremies?

Indien dit niet het geval is, vallen de vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen buiten de reikwijdte van de WHOA.

In december 2021 heeft Advocaat Generaal De Bock in een conclusie de Hoge Raad hierover geadviseerd. Hieruit volgt dat op grond van art. 369 lid 4 Fw de WHOA niet van toepassing is op achterstallige pensioenpremies van bedrijfstakpensioenfondsen, omdat met name achterstallige pensioenpremies worden gekwalificeerd als ‘rechten van werknemers die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten’. De rechten van werknemers vallen buiten de WHOA en dus de achterstallige pensioenpremies ook.

Het is nu aan de Hoge Raad om hier over te oordelen. Ik breng u van dit oordeel op de hoogte.

In een eerdere blog heb ik stilgestaan bij de regel dat werknemers zijn uitgezonderd van een WHOA-procedure. Mijn kantoorgenoot Thom Roelen heeft in een eerdere blog uiteengezet hoe een WHOA-procedure eruit ziet.

Heeft u vragen over de WHOA-procedure of heeft u een offerte nodig voor een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Hans Hendriks, Mieke Stap, Thom Roelen of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven