Home Patiëntje hoeft niet bang te zijn voor de tandarts

Oswald Nunes

Civiel recht
/

Patiëntje hoeft niet bang te zijn voor de tandarts

Rechtbank Rotterdam, 1 februari 2024

ECLI:NL:RBROT:2024:922

Een zelfstandige kaakchirurgische praktijk stelt dat zij in 2018 bij een patiënt een röntgengebitonderzoek heeft uitgevoerd waarbij één of meer gebitselementen zijn verwijderd. De kliniek cedeert de openstaande factuur aan een factoringsbedrijf voor mondzorgverleners. Het factoringsbedrijf start in september 2023 een incassoprocedure en vordert van de patiënt een bedrag van € 281,72 te vermeerderen met rente en € 42,26 aan buitengerechtelijke incassokosten. De patiënt voert als verweer dat hij niet meer weet of deze behandeling is uitgevoerd; hij was toen 13 jaar en heeft tot augustus 2023 nooit iets over deze rekening gehoord.

De kantonrechter stelt vast dat de patiënt ten tijde van de behandeling de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt en volgens de wet niet bekwaam was tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst. Om die reden is de patiënt niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende betalingsverbintenis. De patiënt hoeft de factuur, de rente en de kosten niet te betalen. De vordering wordt afgewezen en het factoringsbedrijf wordt veroordeeld in de proceskosten van de patiënt, die worden begroot op € 50,00.

Volgens het Jeugd- en Familierecht zijn minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt in beginsel onbekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen. Hierop maakt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) met art. 7:447 BW een uitzondering. Hierin is bepaald dat een minderjarige die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, bekwaam is tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden. In die situatie is de minderjarige ook aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Wat nu als een minderjarige van 16 jaar of ouder de factuur van een zorgverlener betaalt? Voor dat geval bepaalt de Wgbo dat voor zover de kosten van een verrichting niet door een verzekering gedekt worden, de minderjarige zijn ouders kan houden aan de verplichting tot het voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding. Verder bepaalt de Wgbo dat de minderjarige bekwaam is in en buiten rechte op te treden waar het betreft aangelegenheden die betrekking hebben op de behandelingsovereenkomst. Zo kan een minderjarige van 16 jaar en ouder zelf een klacht bij het tuchtcollege indienen. In deze zaak hadden zowel de kaakchirurgische kliniek als het factoringsbedrijf deze bepalingen niet goed in het achterhoofd en hebben zij een patiënt die ten tijde van de behandeling nog slechts 13 jaren oud was voor de kantonrechter gedagvaard. De kantonrechter maakt met deze vordering korte metten, klaarblijkelijk onder het motto: je bent nooit te oud om iets af te leren.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven