Civiel recht

Claimant vraagt om kijkje in de keuken van AVB-verzekeraar huisarts. Kan dat?

Rechtbank Overijssel, 16 november 2023ECLI:NL:RBOVE:2023:4704 Een vrouw beschouwt na de bevalling van haar vierde kind haar gezin als compleet. Zij besluit door de huisarts een spiraaltje te laten plaatsen. Later blijkt de vrouw toch (ongewenst) zwanger. De vrouw stelt de huisarts aansprakelijk. De AVB-verzekeraar van de huisarts wijst aansprakelijkheid af. De vrouw bevalt enige tijd […]

Claimant vraagt om kijkje in de keuken van AVB-verzekeraar huisarts. Kan dat? Lees verder »

Mag een arts bij medisch zinloos handelen de behandeling staken?

Een patiënt wordt met een COVID-pneumonie en een doorgemaakt herseninfarct op humanitaire gronden opgenomen in een academisch ziekenhuis. Voor de patiënt zijn beleidsbeperkingen afgesproken. De familie wordt geïnformeerd over de zeer matige prognose. Gaande de opname komt de behandelend arts tot de slotsom dat er geen behandelopties meer zijn. In gesprekken met de familie wordt

Mag een arts bij medisch zinloos handelen de behandeling staken? Lees verder »

Vlucht vertraagd: recht op financiële compensatie?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in een brief aan het ministerie van VWS ingegaan op het vereiste beschermingsniveau voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Boodschap: voortvarend toewerken naar een hoog betrouwbaarheidsniveau. In de tussentijd is minder dan tweefactorauthenticatie onaanvaardbaar.

Vlucht vertraagd: recht op financiële compensatie? Lees verder »

Ik ga op vakantie en neem mee… of: verkeers(on)recht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in een brief aan het ministerie van VWS ingegaan op het vereiste beschermingsniveau voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Boodschap: voortvarend toewerken naar een hoog betrouwbaarheidsniveau. In de tussentijd is minder dan tweefactorauthenticatie onaanvaardbaar.

Ik ga op vakantie en neem mee… of: verkeers(on)recht Lees verder »

Een tevreden roker is geen onruststoker of: de battle of experts

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in een brief aan het ministerie van VWS ingegaan op het vereiste beschermingsniveau voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Boodschap: voortvarend toewerken naar een hoog betrouwbaarheidsniveau. In de tussentijd is minder dan tweefactorauthenticatie onaanvaardbaar.

Een tevreden roker is geen onruststoker of: de battle of experts Lees verder »

Relativiteit & doel en strekking herregistratie

De Wet flexibel werken is aangenomen door een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat betekent dat iedere werknemer het recht krijgt om een verzoek te doen om thuis te werken. Het is niet een spijkerhard recht: als de werkgever het afwijst, dan bestaat alleen de verplichting om overleg te plegen met de werknemer. KBS Advocaten inventariseert zeven voor- en nadelen.

Relativiteit & doel en strekking herregistratie Lees verder »

Timing en het belang van een goede procesorde

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in een brief aan het ministerie van VWS ingegaan op het vereiste beschermingsniveau voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Boodschap: voortvarend toewerken naar een hoog betrouwbaarheidsniveau. In de tussentijd is minder dan tweefactorauthenticatie onaanvaardbaar.

Timing en het belang van een goede procesorde Lees verder »

Scroll naar boven