Nieuws

Tanden trekken op z’n Turks

10-08-2018

Kan een Nederlands bedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor medische behandelingen die zij in het buitenland organiseert?

Wetsvoorstel aanpassing WGBO ingediend bij Tweede Kamer

09-08-2018

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is ingediend bij de Tweede Kamer. Welke wijzigingen behelst dit wetsvoorstel?

Eigen schuld, dikke bult!

03-08-2018

Wat zegt de rechter als een slachtoffer van een verkeersongeval niet meewerkt aan een deskundigenonderzoek?

A-G Hoge Raad: Artikel 14 polisvoorwaarden AOV geen oneerlijk beding

31-07-2018

Op 26 juli 2018 is het advies van advocaat-generaal Hartlief van 6 juli 2018 naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd.

Heetgebakerde uitlatingen

27-07-2018

In deze zaak kreeg de medische tuchtrechter te maken met een ruzie tussen twee hoogleraren. Wat speelde er?

Smetvrees en beroepsgeheim

23-07-2018

De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg oordeelt dat een verpleegkundige ten onrechte haar beroepsgeheim heeft geschonden door, zonder toestemming van klaagster, medische informatie over klaagster aan haar gynaecoloog te verstrekken.

Bestuur vereniging verplicht tot verstrekken ledenlijst

22-07-2018

Een lid van een vereniging verzoekt het bestuur een actuele ledenlijst te verstrekken, om een algemene ledenvergadering (ALV) bijeen te kunnen roepen. Het bestuur weigert. Terecht? In deze zaak oordeelde het Gerechtshof Den Bosch van niet.

AP start onderzoek naar naleving privacyregels door grote organisaties

20-07-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een verkennend onderzoek gestart naar de naleving van de AVG door grote organisaties, in onder meer de zorg en zakelijke dienstverlening.

De angst van omwonenden bij komst nieuwe behandellocatie verslavingszorg

19-07-2018

De komst van een nieuwe behandellocatie voor verslavingszorg; bij omwonenden kan dat voor onrust zorgen vanwege de angst voor overlast. In een recente zaak die speelde bij de Voorzieningenrechter Midden-Nederland werd door
omwonenden getracht om het in gebruik nemen van zo een nieuwe behandellocatie te laten verbieden.

Ziekenhuis hoeft patiënt niet in te lichten over DBC-systematiek

13-07-2018

De Geschillencommissie Ziekenhuizen oordeelt dat er op het ziekenhuis geen informatieplicht rust om een patiënt voorlichting te geven over de DBC-systematiek, het verstrijken van de termijn van een DBC en de in verband daarmee voor een patiënt mogelijk te ontstane hogere kosten.